Op dit moment staat deze collectie met wetenschappelijke boeken, tijdschriften en overdrukken op een locatie waar bibliotheekbezoek niet mogelijk is. Door de boeken en tijdschriften te ontdubbelen kan deze collectie in de openbare Naturalis-bibliotheek geplaatst worden waar het regelmatig gebruik kan zien. Om dit voor elkaar te krijgen wordt jouw hulp zeer gewaardeerd.

Het ontdubbelingsproject zal plaatsvinden in een opslagloods in Leiden. Het ontdubbelen zal twee tot drie werkdagen in beslag nemen, van 6 en 7 (en eventueel 8) oktober 2021. Boektitels worden op laptops opgezocht in de online database van de Naturalis-bibliotheek, waarna er een splitsing van unieke en dubbele exemplaren wordt gemaakt.

Echt waardevolle boeken – bijvoorbeeld het kruidboek van Dodonaeus en oude, rijk-geïllustreerde werken – vallen buiten deze collectie en worden al vele jaren bewaard in een beveiligde ruimte binnen de Naturalis-bibliotheek.

Wat verwachten we van jou?

Wat kun je van ons verwachten?

Heb je interesse?

Aanmelden is mogelijk tot 27 september via het aanmeldformulier. Een eventuele selectie vindt plaats bij grote aantallen aanmeldingen, waarna het adres en de tijden worden doorgegeven. Bij overige vragen kunt u mailen naar marnel.scherrenberg@naturalis.nl