Nomineer een promovendus (m/v) voor de Hugo de Vries-prijs

Elk jaar wordt de Hugo de Vries-prijs toegekend voor het beste botanische proefschrift dat verdedigd is aan een Nederlandse universiteit. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV) en de Stichting Hugo de Vries-Fonds. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5000.

(Co)promotoren kunnen tot 31 januari één of meer in het afgelopen jaar gepromoveerde onderzoekers in de botanie nomineren voor de Hugo de Vries-prijs. Botanie omdat vele disciplines van celbiologie tot paleoecologie en van taxonomie tot vegetatiekunde.

De Hugo de Vries prijs wordt halverwege het jaar uitgereikt tijdens een symposium dat van toepassing is op het vakgebied en waar de winnaar een voordracht geeft over zijn/haar onderzoek.

Meer informatie over de Hugo de Vries-Prijs