Annual Meeting Scandinavian Association for Pollination Ecology 2019

Linda Verloop

Aangevraagd vanuit de vakgroep ecologie van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Met steun van de KNBV kon Linda deelnemen aan dit congres en een posterpresentatie geven over haar onderzoek.

Alexander_Marshal13