Stipendium Bottelier

Het Stipendium Bottelier ondersteunt Nederlands plantenonderzoek in binnen- en buitenland. Deze beurs is bedoeld ter bevordering van de kennis in alle gebieden van de botanie van celbiologie tot ecologisch veldonderzoek.

 

Wat financieren we?

We financieren vooral kosten die studenten en promovendi maken voor hun onderzoek of stage, zoals reis- en verblijfkosten en aanschaf van materialen tot een bedrag van € 750. Bij de beoordeling selecteren we aanvragen voor ondersteuning in kosten die niet gemakkelijk door andere fondsen gesubsidieerd worden.

Voorwaarden
  1. Aanvrager is student of promoveert aan een Nederlandse universiteit. Je hoeft geen lid te zijn van de KNBV
  2. Bij je aanvraag stuur je een (samenvatting van) een onderzoeksplan mee
  3. Je geeft een presentatie over je onderzoek en noemt de KNBV
  4. Bewaar bonnetjes en/of houdt ritten bij. Op het moment van aanvragen heb je nog geen kosten gemaakt.
  5. Stuur ons een verslag.
Inzendtermijn

De inzendtermijnen zijn 1 maart en 1 oktober. Het bestuur besluit over toekenning en streeft ernaar om 1 maand later te laten weten of je in aanmerking komt voor het Stipendium.

Aanvragen

Download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier naar  bottelier@knbv.eu Je kunt bij hem ook terecht voor meer informatie.

Download the application form (English). Please submit the completed form to bottelier@knbv.eu

Declareren

Ben je klaar met je onderzoek? Download het declaratieformulier

Finished your work? Declaration form Stipendium Bottelier

Andere fondsen

Voldoet je voorstel niet aan onze richtlijnen, dan kun je misschien terecht bij het Hugo de Vries Fonds.

Recent ondersteund onderzoek

Tom Veldhuis – De rol van visuele signalen in de seksuele deceptie door Ophrys orchideeën

De signalen die door bloemen gebruikt worden om bestuivers aan te trekken zijn niet alleen cruciaal voor de werking van de voortplanting van de bloem, maar zijn ook een sterke drijfveer van biodiversiteit. Een erg bijzonder geval van deze signalen zijn de deceptieve signalen van Ophrys orchideeën. Deze bloemen imiteren de geur- en kleursignalen van vrouwtjesinsecten om zo mannelijke insecten aan te trekken. In mijn PhD onderzoek kijk ik naar de optische eigenschappen van deze orchideeën en hoe een insect ze waarneemt. Ik ben erg geïnteresseerd in de felle gele en paarse structuren die in veel Ophrys soorten voorkomen, maar niet een insect lijken te imiteren. Een huidige theorie is dat deze structuren lokale bloemen imiteren om met een “dubbele deceptie” nog beter insecten te lokken. Om de rol van deze structuren te onderzoeken ben ik op zoek gegaan naar Ophrys op Kreta, Griekenland, om de lokale flora in kaart te brengen en te bemeten. Aan de hand van de verzamelde pollen van lokale bloemen en Ophrys bestuivers, gecombineerd met spectroscopie van Ophrys structuren en de lokale bloemen kan ik nu achterhalen of er echt sprake is van een dubbele deceptie. Dit soort onderzoek vergroot niet alleen ons begrip van een bijzonder ecologisch systeem, maar ook van hoe insecten de wereld ervaren.

Roosje Kemmink: Climate-growth interaction of trees in tropical Australia

Voor mijn onderzoek naar de invloed van klimaatomstandigheden op tropische boomgroei, heb ik in een team met 5 veldmedewerkers boomkernen geboord van Toona ciliata in het uiterste noordoosten van Australië. Doormiddel van hout bestuderen kun je de groeigeschiedenis van decennia lang terugzien, op deze plek is nog nooit eerder dit type onderzoek gedaan, dus ik ben reuze enthousiast en benieuwd naar de resultaten. Na een zeer leuke tijd waar we in het regenwoud op jacht zijn geweest naar de juiste bomen is het uiteindelijk gelukt om van 40 bomen houtsamples mee te nemen naar Wageningen. In het DENDROlab heb ik het hout aangesneden, de jaarringen geteld, gemeten en gekruisdateerd. Op deze manier heb ik jaarringreeksen gemaakt, die samen een jaarringchronologie van deze locatie vormen. Zoals al eerder genoemd is dit type onderzoek op deze locatie een primeur, dat betekent ook dat er geen referentie chronologie is van eerder onderzoek, wat het kruisdateren best een uitdaging maakt. Het is gelukt een chronologie te maken en ik heb de relaties tussen jaarringbreedte en klimaatomstandigheden onderzocht.

Thomas van Schaik: Assessing the relationship between avian seed disperser communities and the recovery and resilience of Mexican dry tropical forest

Universiteit Utrecht

Tropical forests support much of Earth’s biodiversity and play key roles in carbon storage and the global water cycle. However, rapid deforestation and climate change threaten these functions, causing significant biodiversity loss. Despite these challenges, forest recovery after disturbances and exploitation offers a chance for negative carbon emissions. Understanding conditions for successful forest regrowth is essential. The PANTROP project, of which this study is a component, investigates forest resilience by examining recovering secondary forests’ composition and growth across 78 plots in Australia, Ghana, and Mexico. Here, we focus on one factor that may influence this ability of forests to recover: the role of avian seed dispersers. In Oaxaca, Mexico, we studied bird communities’ diversity and abundance across 31 plots at varying restoration stages and distances from old-growth forest. Using 56 acoustic recording units (ARUs), we collected over 500 days worth of audio. Now, we focus on developing a model that will help us to automatically identify bird species captured in these recordings. This should allow us to easily monitor the relative abundance of birds across the different plots over the course of multiple years, providing a very helpful insight into the relationship between avian seed dispersal and forest recovery.

Vera Renne: Assessing the relationship between avian communities and regeneration of dry tropical forests in Mexico using passive acoustic monitoring

Universiteit Utrecht

Tropical forests, are home to over half of the world’s terrestrial biodiversity and are essential for regulating water cycles and providing global ecosystem services. However, these ecosystems face escalating threats, pushing them towards their resilience limit. Natural regeneration is crucial to their survival, and birds play a vital role in this process. By dispersing seeds, birds contribute to accelerating woody plant succession and enhancing vegetation diversity, which, in turn, bolsters the overall value and functionality of the forest. This study, proposes an avian monitoring program in Mexico’s dry tropical forest to dive into the relationship between seed-dispersing bird communities and forest regeneration. Utilizing Automatic Recording Units (ARUs), the program offers several advantages over traditional methods, including reduced time consumption and minimal disturbance to vocal activity. Via automated signal algorithms, this study investigates the community of seed dispersing birds over various stages of forest regeneration. This research, embedded within the broader PANTROP project, seeks to pioneer the application of passive acoustic monitoring as a tool for understanding the dynamics of tropical forest regeneration. By shedding light on the contributions of seed-dispersing bird communities, this study is expected to inform effective conservation and management strategies for regenerating dry tropical forests, thereby promoting robust biodiversity monitoring and sustainable forest management practices.

Margit Smelt: The Effect Of Saltwater Intrusion On Terrestrial Vegetation In Village Forest Gardens On The Northeast Coast of Java and Its Socio-Economic Consequences

Wageningen Universiteit & Research

Village forest gardens  are special types of gardens with layers of shrubs, bamboos, palms, and trees around homes. These gardens provide a variety of things like fuel, building materials, fruits, food, and even medicine. In places like southeast Asia, these gardens are a tradition and a symbol of sustainability. Village forest gardens also solve problems like land damage, loss of forests, and lack of energy in rural areas. They are vital for a community’s health, jobs, economy, food, and the environment. This study presents information on the effects of saltwater intrusion on the composition , land usage and growth characteristics of terrestrial vegetation in village forest gardens at Java’s Northeast coast and its socio-economic consequences.

It was concluded that the extent of saltwater intrusion in village gardens decreases moving away from the coast to land inwards. Tidal floods are increasing in frequency in this area and affecting livelihoods that are facing land subsidence, coastal erosion and saltwater intrusion. The study indicates that village gardens in coastal livelihoods play an important role in sustaining the biodiversity of relevant economic relevant food source species like Jambu air (Syzygium aqueum), mango (Mangifera indica) and banana (Musa paradisiaca). However, Jambu air and mango showed significance differences in abundance between low and high saline environments indicating the threat of saltwater intrusion to these crops. I am grateful for all the experiences and wonderful people I have met during my time in Indonesia, I could not have done my thesis without them.

Ruben ter Harmsel: The History and Current Floristic and Abiotic State of Dutch Calcareous Grasslands

Radboud Universiteit

Dutch calcareous grassland is a rare, semi-natural, species rich habitat type, protected by EU law. Understanding which factors influence its floristic composition could help conservation and restoration efforts. To research this, I made vegetation relevés and took soil samples across calcareous grasslands in Southern Limburg. I also collected historical vegetation data. My research showed that areas have their own floristic and abiotic identity, and that this identity has been present during the past century. I found that the current differences in floristic composition could not be directly explained by current differences in size, exposition, inclination, or type of management of an area. I found that the levels of nitrate and ammonium in the soil could be related to the current floristic composition of calcareous grasslands, but only slightly. I also found that there have been large changes in floristic composition in the last century on a habitat-level and on an area-specific level. Because of the uniqueness of each area, a sustainable conservation-strategy should focus on conserving and increasing habitat quality of areas, as well as on increasing the total surface area and connecting existing areas. Furthermore, species-specific interventions are needed to prevent more local extinctions of rare species. (Foto: l. Ruben ter Harmsel, r. Wiene Bakker)

2012

Luipaarden en Vegetatie

Martine Kalisvaart en Timon Pieck gingen naar Zuid-Afrika. Met het Stipendium Bottelier deden zij onderzoek naar de relatie tussen vegetatie en luipaarden.

2011

Reconciling higher cacao productivity with forest biodiversity conservation: what are the opportunities and management implications?

André van den Beld is in Ghana (en Congo) geweest voor een onderzoek naar biodiversiteitsvriendelijke manieren om cacao te produceren.

The impact of elevated atmospheric nitrogen deposition on biological N-fixation in boreal peatlands

Jacqueline Popma was in de VS en Canada om onderzoek te doen naar stikstofdepositie in venen.