Hugo de Vries Prijs

De Hugo de Vries Prijs is een jaarlijkse prijs van 5000 euro voor het beste proefschrift op botanisch gebied dat in het afgelopen jaar aan een Nederlandse universiteit verdedigd is.

De Hugo de Vries Prijs is in 2000 ingesteld en een gezamenlijk initiatief van de KNBV en de Stichting Hugo de Vries Fonds. Naast het geldbedrag ontvangt de prijswinnaar een oorkonde. Kandidaten worden voorgedragen door hun promotor of co-promotor.

Een onafhankelijke zeskoppige jury beslist over de toekenning. In de samenstelling van deze jury wordt getracht een brede afspiegeling van de verschillende botanische disciplines te vertegenwoordigen, van taxonomie tot (paleo-)ecologie tot en celbiologie. Ook wordt er gestreefd om minimaal één lid per Nederlandse universiteit waar botanisch onderzoek gepleegd wordt in de commissie te hebben. Bekijk ook de criteria waarop de inzendingen worden beoordeeld (pdf).

Een kandidaat voordragen
  1. Download het formulier Nominatie Hugo de Vries Prijs.
  2. Vul het formulier in
  3. Stuur het formulier naar wouter.kohlen@wur.nl. 
  4. Wordt de nominatie geaccepteerd, dan vragen we zes exemplaren van het proefschrift en een aanbevelingsbrief te sturen naar: Wageningen University, Laboratory of Molecular Biology, t.a.v. Dr. W. Kohlen, Postbus 633, 6700 AP Wageningen.
  5. Kandidaat en indiener hoeven geen KNBV-lid te zijn
Inzendtermijn

U kunt kandidaten tot en met 31 januari indienen. De kandidaatstelling moet betrekking hebben op proefschriften die in het voorafgaande jaar (januari t/m december) aan een Nederlandse universiteit zijn verdedigd.

Toekenning

Vanaf februari gaat de jury aan de slag met het beoordelen van de voordrachten. Dit gebeurt op basis van een twee-rondesysteem. Uit alle inzendingen worden op basis van een eerste indruk van het proefschrift en de aanbevelingsbrief vier proefschriften geselecteerd welke in een tweede ronde uitgebreid beoordeeld worden. Deze tweede ronde leidt tot de winnaar. Bij zes (of minder nominaties) vervalt de eerste ronde. Rond half maart wordt de uitslag bekend. Deze wordt eerst aan de winnende kandidaat en zijn/haar promotor bekent gemaakt. De winnaar gaat akkoord met het in ontvangst nemen van de prijs tijdens een symposium of congres. De KNBV en de Stichting Hugo de Vries Fonds streven erna om de winnaar van deze prijs een landelijk podium te geven om het winnende onderzoek toe te lichten. De afgelopen jaren heeft dit steeds plaats kunnen vinden tijdens de plenaire middagsessie van de EPS Lunteren-dagen.

Hugo de Vries

Alle winnaars van de Hugo de Vries Prijs

2020 Kay Moisan

Odours from friends and foes – ecological consequences of volatiles from soil-borne fungi on plant growth and defence against herbivores

2020 Sjon Hartman

The early flooding signal – ethylene acclimates plants to survive low-oxygen stress

2019 Quint Rusman

Caught between friends and foes. Plant-mediated interactions between herbivores and flower visitors.

2018 Peter Bourke

Genetic mapping in polyploids.

2017 Jeroen de Keijzer 

Shaping plant microtubule networks via overlap formation.

2016 Gijsbert Werner

Plants, microbes and markets: Evolution and maintenance of belowground cooperation.

2015 Colin Khoury

The conservation and use of crop genetic resources for food security.

2014 Aaron Velez Ramirez

Continuous light on tomato: from gene to yield.

2013 Erik Wijnker

Meiotic recombination and its implications for plant breeding.

2012 Ronnie de Jonge

The role and evolution of fungal effectors in plant pathogenisis.

2011 Wouter Kohlen

Regulation of biosynthesis and transport of strigolactones and their effect on plant development.

2010 Klaas Bouwmeester

The interplay between a Phytophthora RXLR effector and an Arabidopsis lectin receptor kinase.

2009 Veronica Grieneisen

Dynamics of auxin patterning in plant morphogenesis.

2008 Erik Poelman

Linking variation in plant defence to biodiversity at higher trophic levels: a multidisciplinary approach.

2007 Roxina Soler Gamborena

Plant-mediated multitrophic interactions between aboveground and belowground insects.

2006 Jochem Evers

Tillering in spring wheat: a 3D virtual plant modelling study.

2005 Jasper van Ruijven

Biodiversity loss in grasslands : consequences for ecosystem functioning and interactions with above- and belowground organisms.

2004 John Esseling

From signal to form: Nod factor as a morphogenetic signal molecule to induce symbiotic responses in legume root hairs.

2003 Enrico Scarpella 

Genetic control of vascular tissue development in rice.

2002 Richard G.H. Immink 

Characterisation of plant MADS box transcription factor protein protein interaction.

2001 Reinier A.L. van der Hoorn

The Cf-4 and Cf-9 resistance proteins of tomato: molecular aspects of specificity and elicitor perception.

2000 Julia Buitink

Biological Glasses. Nature’s Way of Preservation.