Hidde Hereijgers en Levi Duijst: Groei, reproductie en transplantatie van Eikenmos

Universiteit Leiden

Begeleiding: Barbara Gravendeel (Radboud Universiteit) en Laurens Sparrius (FLORON/BLWG).

Afgelopen 3 jaar hebben verschillende studenten onderzoek gedaan naar de kleur, groei, en reproductie van het korstmos Eikenmos (Evernia prunastri). Afgelopen jaar is ook een transplantatie experiment opgezet. Deze eigenschappen zijn onderzocht met verschillende meetreeksen. De groei is gemeten bij 6 verschillende kleuren Eikenmos. Deze metingen laten zien dat grijs Eikenmos sneller groeit dan Groen Eikenmos. Daarnaast zijn grijze Eikenmossen meer aanwezig in een stedelijke omgeving, waar groen Eikenmos meer aanwezig is in een natuurlijke omgeving. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de sporen productie van 6 verschillende kleuren Eikenmos. Deze metingen laten ook een trend zien dat grijzere eikenmossen meer sporen produceren per mm2 reproductief oppervlakte, dan groen Eikenmos. Om te kunnen uitwijzen of deze aanpassing genetisch of omgeving bepaald is. Hebben we een transplantatie experiment opgezet (zie foto). Hiervoor hebben we groene en grijze Eikenmossen getransplanteerd tussen steden en natuurgebieden. Dit experiment laat zien dat ze niet van kleur veranderen in een andere omgeving. Tot slot groeien Eikenmossen op de Veluwe zoom sneller dan in Delft en Leiden. Dit is komt door de betere omstandigheden zoals een lagere stikstofdepositie dan in de stedelijke omgeving.