Hugo de Vries-prijs 2022 voor Eline Ampt

De Hugo de Vries-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste proefschrift op botanisch gebied dat in het voorgaande jaar verdedigd is, en omvat de botanie in de volle breedte. Dit jaar is de prijs gewonnen door Dr. Eline Ampt, van de universiteit Wageningen. Eline schreef een proefschrift over de relatie tussen biodiversiteit en plantenziekten in natuurlijke ecosystemen. De jury was unaniem in haar oordeel, en waardeerde de hoge academische kwaliteit van het werk, dat gepubliceerd is in vooraanstaande tijdschriften. Ook sprak de jury haar waardering uit voor de soepele schrijfstijl en de algehele structuur van het proefschrift. Ondanks dat het proefschrift, zoals meestal het geval is, in de kern bestaat uit een serie gebundelde artikelen, leest het als een logisch en goed samenhangend geheel. Het is daarmee zowel in vorm als inhoud een uitzonderlijke academische prestatie.

Lees meer

Bericht in Wageningen resource (8 juni 2023)

Publicaties

Dr. ir. Eline Ampt

Uitreiking van de prijs door juryvoorzitter Martijn Bezemer (links) aan promotoren Liesje Mommer (WUR) en Jos Raaijmakers (NIOO) tijdens het symposium “150 jaar Hugo de Vries” op 8 juni in de Hortus Amsterdam.