Julian Voet: Population dynamics of Persoonia arborea

Rijksuniversiteit Groningen

Tree Geebung (Persoonia arborea) is een boomsoort die alleen voorkomt in de Central Highlands van Victoria, Australië. Deze bossen zijn doorgaans onderhevig aan bosbranden en houtkap. Veldobservaties suggereren dat Tree Geebung bosbranden kan overleven (ondanks dat de soort beschouwd wordt al brandgevoelig) en dat het massaal kan kiemen na houtkapactiviteiten. Hoewel er weinig bewijs voor is, wordt er gedacht dat Tree Geebung zeer oud kan worden en daardoor erg kwetsbaar is voor verstoringen. De soort is momenteel opgenomen als (ernstig) bedreigd in relevante inventarisatielijsten.

Het doel van mijn onderzoek is om belangrijke eigenschappen van Tree Geebung op te helderen, bijv. tijd tot maturatie en respons tegen vuur en houtkap, ter bevordering van het beheer. Mijn bevindingen zijn dat Tree Geebung tenminste 74 jaar oud kan worden, en dat individuen tussen 28-40 jaar 50% kans hebben om fruit te produceren. Een individu beschermd onder het huidige protocol (≥10 cm DBH) heeft een kans van 40-70% om fruit te produceren. De kiemrespons van Tree Geebung is sterker na houtkapactiviteit dan na een bosbrand. Daarnaast kan Tree Geebung een bosbrand overleven mits deze van lage intensiteit is. Hoewel Tree Geebung niet zo oud wordt als gedacht, geven mijn resultaten wel weer dat Tree Geebung door de bijzondere respons tegen verstoringen nog steeds een kwetsbare soort blijft.
Meer weten? Ik heb tijdens mijn verblijf YouTube-lessen gemaakt die ingaan op de ecologie van (bos)branden en vertel er ook over mijn eigen onderzoek en de belevenis van het studeren in Australië.