Tim Claerhout: Deelname botanische expeditie Sint-Helena

PhD student Hortus Botanicus Leiden

Sint-Helena, een eiland gelegen op zo’n 2000 km van de Afrikaanse kust, is een van de meest afgelegen plaatsen op aarde. Ondanks het enorme potentieel voor endemische soorten kwam de eerste verregaande lichenologische expeditie pas in 2006. Onze expeditie bouwt hierop voort door het inschatten van de populatiegroottes en de verspreiding van de endemische lichenen met een extra focus op de Ramalina spp. (Ramalina geniculatella, R. ketner-oostrae, R. rigidella en R. sanctae-helenae). Tijdens deze expeditie reisde ik mee met een internationaal team van lichenologen. We bemonsterden +/- 50 punten, verspreid over 14 locaties. Op elke locatie werd een inschatting gemaakt van de populatiegrootte van elk van de endemische soorten. Wanneer lichenen werden gevonden die potentieel nieuw zijn voor het eiland en/of de wetenschap, werden collecties aangelegd. Deze zullen geïdentificeerd en/of beschreven worden in de maanden die volgen. Ook van de Ramalina spp. werden collecties aangelegd om de soort en/of de endemische status te bevestigen. Dit alles zorgt voor een bredere kennis over de lichenologische flora van Sint-Helena en de verspreiding van de endemische lichenen op het eiland. Dit laatste helpt natuurbeschermers om “areas of interest” aan te duiden om de restanten van hun endemische biodiversiteit te beschermen.