Angélique Meyer: Explaining Zostera noltii seed distribution in Arcachon Bay

Rijksuniversiteit Groningen Seagrass meadows, found in shallow coastal waters, provide valuable ecosystem services such as nutrient filtering, carbon storage, and supporting biodiversity. However, human pressure has led to rapid losses of these ecosystems on a global scale. Traditional methods of restoring seagrass meadows through transplanting shoots and rhizomes have limitations, leading to an increased interest […]

Julian Voet: Population dynamics of Persoonia arborea

Rijksuniversiteit Groningen Tree Geebung (Persoonia arborea) is een boomsoort die alleen voorkomt in de Central Highlands van Victoria, Australië. Deze bossen zijn doorgaans onderhevig aan bosbranden en houtkap. Veldobservaties suggereren dat Tree Geebung bosbranden kan overleven (ondanks dat de soort beschouwd wordt al brandgevoelig) en dat het massaal kan kiemen na houtkapactiviteiten. Hoewel er weinig […]

Tim Claerhout: Deelname botanische expeditie Sint-Helena

PhD student Hortus Botanicus Leiden Sint-Helena, een eiland gelegen op zo’n 2000 km van de Afrikaanse kust, is een van de meest afgelegen plaatsen op aarde. Ondanks het enorme potentieel voor endemische soorten kwam de eerste verregaande lichenologische expeditie pas in 2006. Onze expeditie bouwt hierop voort door het inschatten van de populatiegroottes en de […]

Steyn Hendriksen – How are microclimate and soil conditions determined by successional drivers in the Neotropical dry- and wet forests of México?

Wageningen University Over 50% of tropical old growth forests have disappeared due to human-driven disturbances. Logically, this has serious consequences for the functioning of tropical ecosystems, biodiversity conservation and the ecosystem services. To combat these effects, Second growth forests have received more attention in the past decades. Second growth forests are forests that grow as […]

Yiran Liu – The effect of biodiversity on productivity in a Mexican tropical dry forest

Wageningen University Global climate has changed more dramatically since 1950, with the human activities have led to declining of biodiversity. The disappearance or degradation of some ecosystems, seriously affecting ecosystem services and functions. Productivity is a fundamental and important component of ecosystem functioning and continued loss of biodiversity will lead to an accelerated decline in […]

Hugo de Vries Prijs 2021 voor Miguel Calvo-Agudo

De jaarlijkse prijs voor het beste botanische proefschrift gaat dit jaar naar Miguel Calvo-Agudo (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, WUR) voor zijn proefschrift met de titel Honeydew as a newly described route of insecticide exposure to beneficial insects. Hierin wordt de route beschreven die insecticiden afleggen door de plant, via bladluizen, naar nuttige insecten, zoals […]

Hidde Hereijgers en Levi Duijst: Groei, reproductie en transplantatie van Eikenmos

Universiteit Leiden Begeleiding: Barbara Gravendeel (Radboud Universiteit) en Laurens Sparrius (FLORON/BLWG). Afgelopen 3 jaar hebben verschillende studenten onderzoek gedaan naar de kleur, groei, en reproductie van het korstmos Eikenmos (Evernia prunastri). Afgelopen jaar is ook een transplantatie experiment opgezet. Deze eigenschappen zijn onderzocht met verschillende meetreeksen. De groei is gemeten bij 6 verschillende kleuren Eikenmos. […]

KNBV-bibliotheek gaat over naar Naturalis

Vanaf 1900 ontving de KNBV met regelmatig wetenschappelijke boeken, tijdschriften en overdrukken. Zo ontstond een flinke bibliotheek. Vanaf de jaren ’70 werd de bibliotheek niet meer actief aangevuld en was bibliotheekbezoek niet goed meer mogelijk. Naturalis en de KNBV hebben de handen ineen geslagen om de boeken- en tijdschriftencollecties te integreren. Hiervoor zijn met hulp […]