Angélique Meyer: Explaining Zostera noltii seed distribution in Arcachon Bay

Rijksuniversiteit Groningen Seagrass meadows, found in shallow coastal waters, provide valuable ecosystem services such as nutrient filtering, carbon storage, and supporting biodiversity. However, human pressure has led to rapid losses of these ecosystems on a global scale. Traditional methods of restoring seagrass meadows through transplanting shoots and rhizomes have limitations, leading to an increased interest […]

Julian Voet: Population dynamics of Persoonia arborea

Rijksuniversiteit Groningen Tree Geebung (Persoonia arborea) is een boomsoort die alleen voorkomt in de Central Highlands van Victoria, Australië. Deze bossen zijn doorgaans onderhevig aan bosbranden en houtkap. Veldobservaties suggereren dat Tree Geebung bosbranden kan overleven (ondanks dat de soort beschouwd wordt al brandgevoelig) en dat het massaal kan kiemen na houtkapactiviteiten. Hoewel er weinig […]

Tim Claerhout: Deelname botanische expeditie Sint-Helena

PhD student Hortus Botanicus Leiden Sint-Helena, een eiland gelegen op zo’n 2000 km van de Afrikaanse kust, is een van de meest afgelegen plaatsen op aarde. Ondanks het enorme potentieel voor endemische soorten kwam de eerste verregaande lichenologische expeditie pas in 2006. Onze expeditie bouwt hierop voort door het inschatten van de populatiegroottes en de […]

Steyn Hendriksen – How are microclimate and soil conditions determined by successional drivers in the Neotropical dry- and wet forests of México?

Wageningen University Over 50% of tropical old growth forests have disappeared due to human-driven disturbances. Logically, this has serious consequences for the functioning of tropical ecosystems, biodiversity conservation and the ecosystem services. To combat these effects, Second growth forests have received more attention in the past decades. Second growth forests are forests that grow as […]

Yiran Liu – The effect of biodiversity on productivity in a Mexican tropical dry forest

Wageningen University Global climate has changed more dramatically since 1950, with the human activities have led to declining of biodiversity. The disappearance or degradation of some ecosystems, seriously affecting ecosystem services and functions. Productivity is a fundamental and important component of ecosystem functioning and continued loss of biodiversity will lead to an accelerated decline in […]

Hidde Hereijgers en Levi Duijst: Groei, reproductie en transplantatie van Eikenmos

Universiteit Leiden Begeleiding: Barbara Gravendeel (Radboud Universiteit) en Laurens Sparrius (FLORON/BLWG). Afgelopen 3 jaar hebben verschillende studenten onderzoek gedaan naar de kleur, groei, en reproductie van het korstmos Eikenmos (Evernia prunastri). Afgelopen jaar is ook een transplantatie experiment opgezet. Deze eigenschappen zijn onderzocht met verschillende meetreeksen. De groei is gemeten bij 6 verschillende kleuren Eikenmos. […]

Kleurvariatie in eikenmos in stedelijk gebied en natuur

Eikenmos FLICKR Björn S...

Rianne van Deelen Begeleiding: Barbara Gravendeel (Radboud Universiteit) en Laurens Sparrius (FLORON/BLWG). Grote delen van Nederland hebben te maken met verstedelijking. In vergelijk met een natuurlijke omgeving wordt de urbane omgeving getypeerd door hogere temperaturen, veranderde hydrologie en hogere luchtverontreiniging. Organismen blijken zich hieraan aan te passen, wat veelvuldig is beschreven onder de term urbane […]

Pionierbegroeiingen op rotsbodems in Zuid-Limburg

Wiene Bakker Begeleiding: Nils van Rooijen (Radboud Universiteit/WUR).  In Nederland komt de Associatie van de Tengere veldmuur alleen op enkele geïsoleerde, zonnige kalkrotsen in Zuid-Limburg voor. De plantengemeenschap is rijk aan zeldzame en bedreigde soorten en is een eigen prioritair habitattype binnen Natura 2000. De laatste decennia is er veel veranderd aan het leefgebied van de Associatie van […]